Keo dán gạch gold ceocodile

  • Keo dán gạch Gold Art Nebul có thành phần gồm xi-măng Portland, cát, phụ gia hóa học đặc biệt và tăng cường phụ gia polyme.
  • Keo dán gạch Gold Art Nebul được dùng làm lớp kết dính cho tất cả các loại gạch ceramic trên các bề mặt khác nhau kể cả bề mặt ván ép.
  • Keo dán gạch Gold Art Nebul đem lại hiệu quả kinh tế và dễ dàng thi công, mang lại độ bám dính lớn, bền băng giá và độ dẻo cao.
  • Sản phẩm được phân loại C2TES1 theo tiêu chuẩn ISO 13007-1:2010 và TCVN 7899-1:2008.