Vật Liệu Chống Thấm Kết Tinh – Art Nebul Super Shield

  • Art Nebul Super Shield là vật liệu chống thấm gốc xi măng được dùng để quét lên bề mặt bê tông, tạo thành lớp ngăn không cho nước thấm qua, nhưng khí và hơi ẩm có thể thoát ra ngoài.
  • Tiêu chuẩn: ASTM C109, ASTM C642, JIS A1404
  • Trọng lượng tịnh: 5 kg, 25 kg